Mgr. Marie Ciencialová
Koučování Třinec

Mgr. Marie Ciencialová Mgr. Marie Ciencialová
Mám dlouholeté odborné zkušenosti s prací s lidmi. Klienti oceňují mou empatii, schopnost "naladit se" na jejich vlnu, nekonfliktnost a pozitivní přístup.

Co je to koučování?

Koučování je způsob, jak dojít do cíle rychlejší a jednodušší cestou. Pomáhá řešit pro klienta významná témata v rodinném, osobním a pracovním životě jako jsou např. sebeorganizace, zvládání stresu, příprava na významnou událost či klíčová rozhodnutí, řešení partnerských nebo pracovních vztahů, stanovení vlastních priorit, dosahování osobní vyrovnanosti, získávání sebedůvěry.

Proč zrovna koučování?

Využívá vlastní zdroje klienta, které běžně nevyužíváme nebo nevědomky blokujeme. Učí klienta dívat se na problematickou situaci ze všech možných úhlů pohledu. Začíná se pak dívat na realitu jinak, uvědomujete si důsledky svého jednání, o kterých před tím nepřemýšlel.

Komu je koučování určeno?

Lidem, kteří mají zájem o rozvoj sebe sama. Těm, kteří jsou ochotni investovat do sebe čas, pracovat tak na svých vlastních cílech a měnit způsoby svého myšlení.

V čem mi koučování pomůže?

Pomůže Vám odhalit vnitřní bariéry, které mnohdy blokují vyřešení problému. Vychází z praxí ověřeného předpokladu, že když člověk umí o věcech jinak mluvit, umí o nich jinak přemýšlet a umí je také jinak ve svém životě dělat, umí jinak žít svůj život.

Jak koučování probíhá?

Formou řízeného rozhovoru, kdy kouč poskytuje podporu v nalezení nových možností. Nedává hotová a jednoznačná řešení, poskytuje podporu při nalézání vlastního řešení klienta.

Co Vám koučování přinese?

Dokáže zvýšit Vaši motivaci, podporuje a dovést Vás k vlastnímu řešení problémů.

„Koučování mi velmi pomohlo překonat mé těžké životní období, zvládla jsem si za pomoci kouče vyřešit svou náročnou životní situaci, se kterou jsem dlouhodobě a bez efektu bojovala. Musela jsem sice do řešení vložit vlastní úsilí a energii, a občas byl boj těžký, ale podařilo se mi odbourat nesprávné stereotypy chování , které problémy jen prohlubovaly. Vyhovovalo mi, že kouč mi nedává hotová a jednoznačná řešení, na spoustu věcí jsem si při rozhovoru přišla sama a řešení je tak pouze moje“
— klientka Jana

Cena

1,5 hod individuální nebo skupinové koučování, 1200 Kč

Kontakt

Mgr. Marie Ciencialová
tel. č. 736 245 804
marie.ciencialova@gmail.com

Místo

Ulice Konská (Nebory) 468, Třinec